PCI Security Standards Council

Security Officer

Osoba primárně zodpovědná za bezpečnostní záležitosti organizace.