PCI Security Standards Council

Security Policy

Soubor zákonů, pravidel a postupů, které regulují to, jak organizace spravuje, chrání a šíří citlivé informace.