PCI Security Standards Council

SAQ

Zkratka pro „Self-Assessment Questionnaire” (Dotazník vlastního hodnocení). Nástroj používaný subjektem k ověření vlastní shody se standardy PCI DSS