PCI Security Standards Council

Sensitive Authentication Data

Informace související s bezpečností (kód/hodnota ověření platnosti karty, kompletní data magnetického proužku, PINy a PIN bloky) a užívané k autentizaci držitelů karet, které se objevují v hladkém textu nebo jiné nechráněné formě.