PCI Security Standards Council

SHA-1/SHA-2

Zkratka pro „Secure Hash Algorithm” (Algoritmus bezpečného přepočtu). Skupina nebo soubor příbuzných kryptografických hašovacích (transformačních) funkcí, k nimž patří i SHA-1 a SHA-2. Viz Odolná kryptografie.