PCI Security Standards Council

Rozdělení znalostí

Stav, v němž dva nebo více subjektů vlastní odděleně klíčové komponenty, které samostatně nesdělují žádné informace o výsledném kódovacím klíči.