PCI Security Standards Council

SQL

Zkratka pro „Structured Query Language” (Strukturovaný dotazovací jazyk). Počítačový jazyk užívaný k vytváření, změně a získávání dat z relačních systémů databázového managementu.