PCI Security Standards Council

SSL

Zkratka pro „Secure Sockets Layer” (vrstva bezpečných vstupů). Zavedený odvětvový standard, který kóduje kanál mezi webovým prohlížečem a webovým serverem a zajišťuje důvěrnost a spolehlivost dat tímto kanálem přenášených.