PCI Security Standards Council

Stateful Inspection

Též „dynamická filtrace paketů,” jedná se o firewallovou funkci, která poskytuje pokročilé zabezpečení sledováním komunikačních paketů. Přes firewall jsou propuštěny pouze příchozí pakety se správnou odezvou („navázaná spojení”).