PCI Security Standards Council

Strong Cryptography

Kryptografie založená na odvětvově testovaných a akceptovaných algoritmech spolu s délkami odolných kódů a správnými postupy managementu kódů. Kryptografie je metodou ochrany dat a zahrnuje jak kódování (vratné), tak transformaci klíčů (která je nevratná neboli „jednosměrná”). SHA-1 je příkladem odvětvově otestovaného a akceptovaného algoritmu transformace klíčů. K příkladům odvětvově testovaných a akceptovaných standardů a algoritmů kódování patří AES (128 bitů a více), TDES (kódy o minimálně dvojnásobné délce), RSA (1024 bitů a více), ECC (160 bitů a více) a ElGamal (1024 bitů a více).
Více informací viz NIST Special Publication 800-57 (http://csrc.nist.gov/publications/).