PCI Security Standards Council

SysAdmin

Zkratka pro funkci „system administrator” (správce systému, systémový administrátor). Osoba s širokými pravomocemi zodpovědná za správu počítačového systému nebo sítě.