PCI Security Standards Council

Account Number

Viz Primární číslo účtu (PAN). Zkráceně „číslo karty“.