PCI Security Standards Council

Kód nebo hodnota verifikace karty

Týká se buďto: (1) dat magnetického proužku nebo (2) tištěných bezpečnostních prvků.

(1) Datový prvek v magnetickém proužku karty, který využívá bezpečného kryptografického procesu k ochraně integrity dat v proužku a odhaluje jakékoliv pozměnění nebo padělání. Označován zkratkami CAV, CVC, CVV nebo CSC v závislosti na druhu platební karty. Následující seznam uvádí označení jednotlivých druhů karet:

  • CAV – Hodnota ověření karty (platební karty JCB)
  • CVC – Kód ověření platnosti karty (platební karty MasterCard)
  • CVV – Hodnota ověření karty (platební karty Visa a Discover)
  • CSC – Bezpečnostní kód karty (American Express)

(2) Pro platební karty Discover, JCB, MasterCard a Visa je druhým typem hodnoty nebo kódu ověření karty trojmístný číselný kód vytištěný první zprava na podpisovém proužku na zadní straně karty. Pro karty American Express je kód čtyřmístné neprolisované číslo vytištěné nad číslem karty (PAN) na líci platební karty. Kód je jedinečně propojen s každou jednotlivou plastovou kartou a spojuje s ní číslo karty účtu (PAN). Přehled viz níže:

  • CID – Identifikační číslo karty (platební karty American Express a Discover)
  • CAV2 – Hodnota ověření karty 2 (platební karty JCB)
  • CVC2 – Kód ověření platnosti karty 2 (platební karty MasterCard)
  • CVV2 – Hodnota ověření karty 2 (platební karty Visa)