PCI Security Standards Council

CIS

Zkratka pro „Center for Internet Security”, tj. Centrum pro internetovou bezpečnost. Nezisková instituce s posláním pomáhat organizacím redukovat riziko narušení provozu a internetového obchodování vlivem nevyhovujícího zajištění technické bezpečnosti.