PCI Security Standards Council

Access Control

Mechanismy, které omezují dostupnost informací nebo zdrojů jejich zpracování pouze na autorizované osoby nebo aplikace.