PCI Security Standards Council

Kryptografie

Matematická a počítačová disciplína zabývající se zabezpečením informací, zejména kódováním a autentizací. V bezpečnosti aplikací a sítí jde o nástroj kontroly přístupu, utajení a integrity informací.