PCI Security Standards Council

TACACS

Zkratka pro „Terminal Access Controller Access Control System” (systém kontroly přístupu k řízení přístupnosti terminálů). Protokol pro dálkové ověřování běžně užívaný v sítích, který komunikuje mezi serverem s dálkovým přístupem a ověřovacím serverem, aby zjistil uživatelova přístupová oprávnění k síti.