PCI Security Standards Council

TCP

Zkratka pro „Transmission Control Protocol” (Protokol kontroly přenosu). Základní komunikační jazyk neboli protokol Internetu.