PCI Security Standards Council

TDES

Zkratka pro „Triple Data Encryption Standard” (Standard trojitého kódování dat). Též „3DES” nebo „Triple DES.” Bloková šifra tvořená z DES šifry jejím trojnásobným použitím. Viz Odolná kryptografie.