PCI Security Standards Council

TELNET

Zkratka pro „Telephone Network Protocol” (protokol telefonní sítě). Typicky slouží k poskytování uživatelsky orientovaných přihlašovacích přístupů na základě příkazových řádků k zařízením na síti. Uživatelská oprávnění jsou přenášena jako hladký text.