PCI Security Standards Council

TLS

Zkratka pro „Transport Layer Security” (zabezpečení na úrovni transportní vrstvy). Vyvinuto s cílem zajistit utajení a integritu dat mezi dvěma komunikačními aplikacemi. TLS je nástupcem SSL.