PCI Security Standards Council

Transaction Data

Data související s elektronickou transakcí platební karty.