PCI Security Standards Council

Trojan

Též „Trojský kůň.” Typ závadného softwaru, který po instalaci umožňuje uživateli vykonávat normální funkci, zatímco Trójan vykonává funkce pro počítačový systém závadné, bez vědomí uživatele.