PCI Security Standards Council

Acquirer

Též „zpracovatelská banka” nebo „zpracovatelská finanční instituce”, popřípadě „zpracovatel“. Subjekt, který iniciuje a udržuje vztahy s obchodníky v rámci akceptace platebních karet.