PCI Security Standards Council

Untrusted Network

Síť, která je externí pro sítě náležející organizaci a která se organizaci vymyká z možností kontroly a řízení.