PCI Security Standards Council

VLAN

Zkratka pro „Virtual LAN” neboli „virtuální lokální síť.” Logická lokální oblastní síť, která přesahuje hranice jediné tradiční fyzické lokální oblastní sítě.