PCI Security Standards Council

Vulnerability

Slabá stránka systému, která umožňuje jednotlivci tento systém zneužít a narušit jeho integritu.