PCI Security Standards Council

Web Server

Počítač, který obsahuje program akceptující HTTP požadavky webových klientů a podává HTTP reakce (obvykle webové stránky).