PCI Security Standards Council

Wireless Access Point

Též „AP”. Zařízení, které umožňuje bezdrátovému komunikačnímu zařízení připojení na bezdrátovou síť. Obvykle spojeno s pevnou sítí, může předávat data po síti mezi bezdrátovými a pevnými zařízeními.