PCI Security Standards Council

Wireless Networks

Síť, která spojuje počítače bez fyzického napojení na kabely.