PCI Security Standards Council

WLAN

Zkratka pro „Wireless Local Area Network” (bezdrátová lokální oblastní síť). Lokální oblastní síť, která spojuje dva nebo více počítačů nebo zařízení bez kabelů.