PCI Security Standards Council

WPA/WPA2

Zkratka pro „WiFi Protected Access“. Bezpečnostní protokol vytvořený k zajištění bezdrátových sítí. WPA je nástupcem WEP a považuje se za lepší zabezpečení než WEP. Jako další generace WPA se objevuje i WPA2.