PCI Security Standards Council

Database Administrator

Též „DBA.” Osoba zodpovědná za řízení a správu databází.