PCI Security Standards Council

DMZ

Zkratka pro „demilitarizovanou zónu” (DeMilitarized Zone). Fyzická nebo logická podsíť nebo hostitelský počítač poskytující další stupeň zabezpečení interní privátní síti organizace. DMZ doplňuje další stupeň zabezpečení mezi Internetem a interní sítí organizace, takže zvenčí je přímý přístup pouze k zařízením v DMZ, nikoliv k celé interní síti.