PCI Security Standards Council

DSS

Zkratka pro „Data Security Standard” (Standard bezpečnosti dat) a též „PCI DSS.”