PCI Security Standards Council

Dual Control

Proces využití dvou nebo více samostatných subjektů (obvykle osob) operujících ve shodě za účelem ochrany citlivých funkcí nebo informací. Oba subjekty shodně zodpovídají za fyzickou ochranu materiálů zahrnutých do citlivých transakcí. K přístupu ani k užívání materiálů (např. kódovacího klíče) nemá samostatně přístup žádná jednotlivá osoba. Pro manuální generování klíče, sdělování, stahování, ukládání a získávání duální kontrola vyžaduje rozdělení znalosti klíče mezi subjekty. (Viz též Rozdělení znalostí.)