PCI Security Standards Council

Dynamická filtrace paketů

Viz Stateful Inspection (Kontrola stavu integrity)