PCI Security Standards Council

11. června, 2012

Prezentace činnosti SBK v oblasti PCIDSS na jednání Kolegia SBK v Seči

Praha, Seč 1.6.2012 - V rámci jarního zasedání Kolegia Sdružení pro bankovní karty ČR vystoupil s aktuální prezentací Jan Šuráň, šéf pracovní skupiny SBK PCIDSS, který přiblížil přítomným účastníkům jednání aktuální vývoj v oblasti PCIDSS na domácím trhu. Více informací o činnosti Sdružení pro bankovní karty naleznete na www.bankovnikarty.cz